Termeni și condiții

Prin accesarea acestui website, a materialelor și informațiilor prezentate în cadrul său, utilizatorii confirmă că au citit, înțeles și acceptat următorii termeni și condițiile de utilizare.

ÎN CAZUL ÎN CARE UTILIZATORUL NU DOREȘTE SĂ ACCEPTE TERMENII ȘI CONDIȚIILE, INCLUSIV MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ACESTORA, TREBUIE SĂ ÎNCETEZE SĂ MAI FOLOSEASCĂ SITEUL.

Proprietarul acestui site este Top Security Service SRL cu sediul social în Arad, Piața Sârbească nr. 1 – România 310091, CUI RO4307700.

În lipsa unor precizări specifice pentru un conținut anume (imagine, text sau alt conținut media), toate drepturile asupra conținutului afișat pe acest site aparține Top Security Service SRL din Arad și este interzisă reproducerea, preluarea, distribuirea sau utilizarea oricărei informații sau material fără acordul prealabil, în scris, din partea Top Security Service SRL.

Toate drepturile de utilizare asupra informațiilor și materialelor disponibile aparțin Top Security Service SRL

Utilizatorul acestui site este pe deplin răspunzător de respectarea tuturor legilor și actelor legislative/normative în vigoare, și se obligă să nu utilizeze nici un fel de sistem/aplicație sau procedură care ar afecta funcționarea normală a site-ului nostru, sau de a obține informații la care nu are access în mod normal.


1. Descrierea siteului

Site-ul nostru are ca scop prezentarea societăţii cu obiectul său de activitate şi datele de contact.


2. Acces

Pentru a putea vizualiza siteul nostru aveţi nevoie de un calculator personal, o conexiune stabilă la Internet și de un browser web instalat în calculator prin intermediul căreia va fi accesată adresa de web www.tss.ro, www.tss.com.ro, www.topsecurityservice.ro.


3. Obligațiile Top Security Service SRL

Top Security Service SRL își asumă răspunderea pentru prelucrarea și gestionarea datelor dumneavoastră cu caracter personal (atunci când este cazul). Aceste date sunt tratate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare aplicabile și DOAR în situația formulării unei cereri prin intermediul formularului afișat pe această pagină ori unei adrese adresate email pe una din adresele deținute de societate ori telefonic ori în scris pe adresa societății.

În general, datele prelucrate sunt numele, prenumele și datele personale de contact.

Top Security Service SRL, prin intermediul acestui site, nu solicită informații cu caracter personal și nu identifică personal utilizatori de internet.


4. Drepturile utilizatorilor

Drepturile fundamentale ale persoanei ale cărei date le colectezi sunt:
  • Dreptul de a fi informat cu privire la cum sunt colectate și folosite datele tale;
  • Dreptul de a accesa datele pe care le avem despre ține;
  • Dreptul de a cere rectificarea datelor pe care le avem despre ține;
  • Dreptul de a solicita ștergerea datelor pe care le avem despre ține;
  • Dreptul de a solicita trimiterea datelor tale personale către ține sau către un alt operator;
  • Dreptul de a depune o plângere, cu referire la folosirea datelor tale, către organele abilitate.

Pentru exercitarea acestor drepturi, utilizatorii se pot adresa, în scris, pe adresa poștală a deținătorului prezentului site, menționată mai sus.

Se va încerca rezolvarea oricărei dispute în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal mai întâi pe cale amiabilă. În cazul în care părțile nu ajung la un acord cu privire la dispută, aceasta va fi definitiv soluționată de instanța română competență.

Totodată, utilizatorii au dreptul de a se adresa Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter personal sau autorităților în cazul în care consideră că trebuie să își apere oricare din drepturile garantate de legislația în vigoare sau de noul regulament GDPR.

Toate disputele, medierile vor fi guvernate de legea română.


5. Prelucrarea datelor cu caracter personal

În conformitate cu termenii Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR) privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date.

Prelucrarea datelor personale este efectuată în scopul furnizării unei oferte, unui serviciu sau definirii unei relații contractuale actuale sau viitoare ori unei alte situații neprecizată aici. Comunicările pot fi prin curier, poștă, e-mail, telefon, fax sau alte mijloace.

Datele furnizate sunt strict confidențiale, fiind utilizate exclusiv în scopul declarat.

Datele personale pot fi transmise autorităților publice competente în vederea realizării oricăror investigații conform prevederilor legale în vigoare.


6. Excluderi

Top Security Service SRL nu își asumă nici o responsabilitate legală, pagubă adusă în urmă utilizării acestui website și a informațiilor disponibile în cadrul lui, precum nici a unor defecțiuni tehnice, viruși sau alte sisteme care afectează utilizatorul în orice fel.

Utilizatorul înțelege faptul că datele furinizate pe acest site pot fi modificate oricând.

Top Security Service SRL nu își asumă răspunderea pentru întreruperi ale funcționarii siteului.