Evaluarea riscurilor

Ce înseamnă evaluarea riscurilor de securitate?

O evaluare a riscurilor de securitate identifică, evaluează și implementează controale esențiale în diverse aplicații. Efectuarea unei evaluări a riscurilor permite unei organizații sau unui individ să privească din perspectiva unui intrus. Permite conducătorilor societății să aloce resurse, instrumente și să implementeze mecanisme de control. Astfel, procesul de evaluare a riscurilor de securitate este o parte integrantă din procesul managementului de riscuri al unei organizații.


Cum funcționează o evaluare a riscului?

O evaluare riguroasă a riscului permite unei organizații să:

  • să identifice bunurile care necesită protecție;
  • să creeze profiluri de risc pentru fiecare bun;
  • să identifice bunurile critice pentru buna desfășurare a afacerii, precum și impactul pe care îl are asupra bunei desfășurări a companiei;
  • să clasifice riscurile evaluate după importanță pentru a le putea prioritiza înspre a fi tratate;
  • să aplice măsuri de atenuare a riscului pentru toate bunurile identificate.

Este important de reținut că procesul de evaluare a riscului nu este un proiect unic de securitate. Mai degrabă este o activitate continuă care ar trebui întreprinsă cel puțin o dată la doi ani. O evaluare continuă permite unei organizații să rămână la curent cu riscurile la care este expusă.