Școlarizare

Încă de când am acreditat firma noastră pentru formarea agenților de securitate am încercat să menținem un standard ridicat în ceea ce privește activitatea noastră didactică, atât pe cea teoretică, cât și pe cea practică. Am pus cursanților noștri la dispoziție suportul de curs precum și suportul tehnic necesar deprinderii meseriei de agent de securitate. Ne mândrim cu faptul că până în prezent am avut peste 1500 de cursanți calificați pentru meseria de agent de securitate.

Agenții de securitate controlează accesul și asigură paza obiectivelor, împiedicând pătrunderea ilegală a persoanelor în perimetrul obiectivelor păzite, furturile sau actele de violență. Totodată ei au responsabilitatea de a conduce o serie de registre specifice meseriei și de a respecta planurile de pază ale obiectivelor unde își desfășoară activitatea.

La finalul cursului care are o durată de 360 de ore de-a lungul a 3 luni, în urma susținerii și absolvirii examenului în fața unei comisii speciale, veți dobândi un certificat de calificare acreditat de Autoritatea Națională pentru Calificări, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, precum și a Ministerului Educației Naționale. Cu acest certificat veți obține atestatul de agent de securitate.


Care sunt cerințele?

  • să fie cetăţean român sau cetăţean al unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spaţiului Economic European şi să aibă vârsta de cel puţin 18 ani;
  • să fie apt medical pentru exercitarea funcţiei;
  • să nu aibă antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
  • să fie atestat profesional, potrivit prevederilor prezentei legi.


De ce acte am nevoie?

  • carte de identitate;
  • certificat de naștere;
  • certificat de căsătorie / decizie de divorț (dacă este cazul);
  • diplomă învățământ obligatoriu (8 sau 10 clase);
  • adeverință de la medicul de familie din care să rezulte faptul că sunteți "apt medical agent de securitate";
  • cazierul judiciar eliberat de la IPJ pentru "Curs agent de securitate".